6 Στρέμματα στη Φούρκα Χαλκιδικής

6 Στρέμματα στη Φούρκα Χαλκιδικής

800 μέτρα από τη θάλασσα

Περιοχή αναψυχής - Κατοικίες Hotel
Εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων - Τουριστικής υποδομής
Συνεδριακά κέντρα
Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
Γήπεδα golf

Τιμή Πώλησης 585.000€